logo

W-Tazatel

Webové dotazníkové šetření

Ptejte se, ať víte, jak si stojíte

On-line demo aplikace

V demu aplikace pro dotazovanou osobu si můžete vyzkoušet jakým způsobem vyplní účastník šetření vámi vytvořený dotazník. Vyplněný dotazník nelze v demo verzi uložit.

Údaje pro přihlášení jako dotazovaná osoba:

  • Šetření vybrat: Školní šetření
  • Jméno zadat: student20
  • Heslo zadat: student20

Vstup do dema jako dotazovaná osoba (vyplňování dotazníků)

V demu aplikace pro administrátora si můžete vyzkoušet kompletní správu aplikace. V demo verzi nelze ukládat nové a přepisovat stávající údaje.

Údaje pro přihlášení jako administrátor aplikace:

  • Jméno zadat: admin
  • Heslo zadat: admin1

Vstup do dema jako administrátor aplikace

Dokumenty ke stažení

 

Dotazník

Vstup do dema aplikace

Podpora aplikace

Dotazy na aplikaci


Provozovatel

ZENT Consulting s.r.o.
náměstí 14.října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov
info@zent.cz